Pátý rod

Pátý rod je samostatná nadstavba (extension, plug-in) českého jazyka, jejímž cílem je umožnit mluvit a myslet o osobách genderově pružným či genderově neutrálním způsobem, mimo navyklé pohlavní/genderové významy rodu ženského a rodu mužského životného, ale současně s co největším zachováním krásy, bohatství a funkčnosti jazyka a jeho srozumitelnosti rodilým mluvčím.

Za tímto účelem nabízí především nové názvy osob, které v rozumných mezích odvrhují ženské i mužské sufixy a příponami zakončenými „-x“ aktivně odmítají sdělení pohlavnosti/rodovosti/genderovosti nazývaných osob, aniž by popíraly příslušnost či existenci takových kategorií a aniž by osoby redukovaly na úroveň zvířete či věci. Není-li pak v textu pohlaví/gender osob vyjádřen/o jinak, označení osob pátým rodem znamená požadavek na abstrahování od pohlaví/genderu a genderově nespecifické zacházení s osobami a uvažování o nich.

Tento blog pátého rodu používá. Kurz pro běžné mluvčí, kompletní specifikaci pro profesionální uživatexe a další informace najdete na jeho stránce na GitHubu:

https://github.com/singularis-mzf/paty-rod

Základní přehled

-u — jednotné číslo (onu se jmenovalu)

-e — množné číslo (one se jmenovale)

-au — 1. a 5. pád (mladau)

-eu — 2., 3., 4. a 6. pád (mladeu)

začátečnix — začátečník/ice/… (-x vyjadřuje genderově neutrální název)

hy / jího/jiho — ho/jí/ji

mí / jimu — mu/jí

xdo, nixdo, … — kdo, nikdo, …