O mně

Říkejte mi Singularis. Jsem spisovatex, programátox a zdá se, že i jazykovau aktivistax.

Knižně mi vyšly scénáře seriálu Ester Krejčí. Také dlouhodobě pracuji na open-source projektu Linux: Kniha kouzel a většinu mé mnohaleté literární tvorby najdete na literárním serveru PSANCI.cz (všechna díla / jen ta s genderovou tematikou).

Nejraději přemýšlím nad věcmi, které mi připadají důležité (např. pocity), komunikuji o nich s lidmi, kteří mi rozumí, procházím se, cestuji vlakem (jen neklimatizovaným!), nakupuji (zejména spotřební zboží) a sleduji svoje nej­ob­lí­be­nější seriály a filmy. Rádu se také věnuji literární tvorbě, čtu svoje oblíbené knihy nebo se věnuji veřejné hromadné dopravě. Ve sku­teč­nosti ale obvykle většinu času prosedím u počítače (jako většina pro­gra­má­toxí).

Témata, o která se zajímám, se často mění, ale patřívají k nim linux, literární tvorba a česká lin­gvi­sti­ka genderových a sexuálních identit. Spíše z praktických důvodů se také zabývám počítačovou gra­fi­kou, web­designem, typo­grafií, českou mluvnicí a pravopisem a okrajově marketingem.

Moje nejoblíbenější barvy jsou fialová, tyrkysová a černá.

Mám rádu knihy, hlemýždě, kryptomerie, veřejnou dopravu, porozumění (z obou stran), logiku, stromy a lesy (na pohled i na dotek); řeky a koleje (jen na pohled); humanitní i přírodní vědy a vědění vůbec. Rádu dávám a přijímám dárky. (Ale jen ty, které mají důvod a se kterými souhlasím; takové jako např. reklamní letáky rozdávané na ulici naopak zásadně odmítám.) Také mám rádu rozmanitost (diverzitu).

Deptá mě lež, neupřímnost, komunikace v náznacích (protože náznakům či neexplicitním metaforám často nerozumím) a nejistota. Také mě deptá, když se někdo urazí.

Nemám také rádu genderovou či rasovou segregaci, přechylování substantiv k vyjádření genderu, neoprávněné násilí (zvlášť fyzické), osobní automobily (těm říkám „odporné plechovky“) či motocykly (s jednou výjimkou, kterou znají jen moje přátexe) a zapnuté klimatizace. Také nemám rádu moderní odhlučněné vlakové jednotky, kde nemám takový kontakt s okolním prostředím.

Snažím se vyhýbat pití alkoholu, cestování osobním automobilem, kouření, palmovému a palmojádrovému oleji a vulgárním slovům.

Moje nejoblíbenější okenní prostředí je Xfce.

Nepovažuji se za ženu ani za muže, ale považuji se za člověka a silně se identifikuji s českým jazykem a českou kulturou.