Nebinárská pohádka

Žile kdysi vedle sebe dvě sousedexe: bohatau sedláx a chudau právnix. Sedláx, lakomá a bezdětná to žena, zaměstnalu právnixiva potomka jménem Mariex s tím, že bude-li se o dobytek pilně starati dva roky či více, až podá výpověď, jako odstupné mí bude náležeti býk. A tak Mariex pečovalu o krávy a býky a jiný dobytek po tři roky ze všech sil. Když však Mariex podalu výpověď, sedláx odmítlu býka vydat, že prý je ujednání neplatné.

Mariex si najalu matku za právní zástupcixi a podalu žalobu k soudu. Soudcix dalu každé ze stran sporu tři hádanky, xdo prý že je uhodne lépe, tan bude v právu. Ty hádanky zněly: „Co je na světě nejbystřejší? Co je na světě nejsladší? Co je na světě nejbohatší?“

Odpovědi doručile právnixe k soudu následujícího dne ráno a při vyhrál Mariexiv rodič, v jehož obálce stálo, že nejbystřejší je oko, jež vše prokoukne, nejsladší je spánek, v němž každau nalezene útěchu, a nejbohatší je země, z níž všechno bohatství pochází.

Soudcix však nevěřilu, že by ženská hlava mohla takové myšlenky vymyslet, a vyzvídalu, který muž ty hádanky uhodl.

Mariexiva matka však řekla, že to ani muž nebyl, že to byl její nebinární potomek.

Soudcix však v nebinárství nevěřilu a říkalu, že nixdo takovau prý neexistuje; že uvěří, jedině když taková osoba dorazí zítra k nímu domů, ale ani ve dne ani v noci, ani pěšky ani vozidlem, ani žena ani muž.

Když povědělu to právnix Mariexi, tan pravilu, že to zvládne, že se přetvařuje celý život, takže už je v tom expertex. Následujícího dne, sotva vysvitlo slunce, zaklepala na dveře soudcixiva domu osoba. Jednou nohou na koloběžce, druhou v unisex holínce, půlka trička vydutá podprsenkou, druhá plochá jako pravítko, půlka tváře sytě nalíčená, druhá jen s tečkami kolem úst.

Soudcix žaslu nad tím zjevem a zamilovalu se. Nabídlu mí, že spolu uzavřou životní partnerství.

Mariex souhlasilu, a když s ním pak žilu, konečně hy naučilu, že osobou ženskou, mužskou či nebinární člověka nečiní zjev, ale duše.

na motivy známé české pohádky:

Zobrazit, na motivy které pohádky je text
Božena Němcová: Chytrá horákyně