Úvodní stránka

Vítejte na genderově filozofickém blogu, jehož posláním je osvěta a kritika v oblasti genderové tematiky. Je určen všem ze současného vývoje zmateným, aby v tom zmatení nebyle same a abych s nimi sdílelu svůj boj s tímto zmatením. Můj postoj ke v současnosti navrhovaným změnám v pojetí genderu je nebinární — není ani pozitivní (proto je tento blog tmavý a ne duhový) ani negativní (proto změny předsudečně neodmítám, ale snažím se je prožít, analyzovat a kriticky vysvětlit), proto se ho prosím nesnažte zařadit na jednu stranu pomyslné „barikády“.

Genderová tematika, zejména v oblasti jazyka, je (na rozdíl od filozofie) jednou z oblastí, jimiž se amatérsky zabývám již desítky let. Zatímco dříve v ní převládala pohodlná, pomalu se vyvíjející společenská shoda a genderové problémy se týkaly jen velmi malého procenta obyvatelstva, v roce 2021 se vlivem nonbinaristického aktivismu dostává česká společnost do situace, kdy začíná mít problémy s genderovou tematikou drtivá většina jí se nevyhýbajících fyzických osob, tedy zvláště s jejím pochopením. Situace se stává složitou a nepřehlednou a připadá mi, že sdružení a hnutí působící v této oblasti zatím neposkytují dostatečnou osvětu (o kritickém přístupu nemluvě), čímž nutí lidi čerpat ze zahraničních zdrojů, které však bývají v angličtině a jejich aplikace na české prostředí je nehorázně americentrická.

Singularis